MASSAGE PHÍA TRƯỚC CHÂN-MASSAGE BODY-Khoa tạo mẫu & Chăm sóc sắc đẹp trường TC KT- KT Bắc Thăng Long

0
11

Massage phía trước chân nằm trong massage body thuộc modun “CHĂM SÓC DA TOÀN THÂN” các thao tác minh họa trong VIDEO chỉ là mẫu và chỉ được thực hiện 01- 02 lần do giới hạn video về dung lượng . Còn trong thực tế thực hiện ít nhất là 05 lần.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=rKmeGYxfSo0

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage