Fish Massage in Vietnam – Những Em Cá Hành Nghề Matxa Chân Ở Suối Tiên | Quốc Hương

8
39

#Fishmassage#QuocHuong
Fish Massage in Vietnam – Những Em Cá Hành Nghề Matxa Chân Ở Suối Tiên | Quốc Hương

Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ cá matxa chân (fish massage) ở Suối Tiên Việt Nam. Dịch vụ chỉ tốn 20 ngàn VND. Cảm giác rất là nhột.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=JEOGYtX38wk

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage

8 COMMENTS