Massage Chân Ngân Anh SPa

0
39

❌❌❌ Y HỌC TRUNG CỔ NÓI !

📒 Trong một cuốn sách y tế Trung Quốc cổ đại “Nan Kinh” có câu nói nổi tiếng :

“𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚”.

#ChủđộngchămsócsứckhỏecùngNgânAnh

Source: https://www.youtube.com/watch?v=0x87lrFWd34

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage