Ghế Massage Fujikashi FJ-6000 Chuyên gia vật lý trị liệu tại nhà.

0
36

Mẫu Ghế Massage chuyên sâu Vật lú trị liệu tại nhà.
Dòng cao cấp 5D
Địa chỉ showroom tại Đà Nẵng: 152 Phan Đăng Lưu – Đà Nẵng

Source: https://www.youtube.com/watch?v=jdgmRzcXock

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage