Đàn cá Koi massage chân// Koi Fish massage Foot

0
18

Lần đầu tiên trong đời Tân được trải nghiệm cảnh đàn cá massage chân. Cảm giác thật tuyệt vời.
Cảm ơn những người bạn đã cho Tân cơ hội được trải nghiệm cảm giác này.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=wn66o92TO8w

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage