Trải nghiệm bồn ngâm chân mát-xa điện tử Beurer FB 50

0
18

Sản phẩm cao cấp đến từ nhà sản xuất Beurer có điểm gì khiến nó được định giá gấp đôi so với người anh em Beurer FB 35
Bài đánh giá chi tiết:

Source: https://www.youtube.com/watch?v=iw03L1DakFA

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage