Soc – (Review) Giới thiệu Máy rung toàn thân KATA || Vibration plates

2
17

Giới thiệu Máy rung toàn thân KATA || Vibration plates

Thanks for watching!

S.N

Source: https://www.youtube.com/watch?v=vZoOiyDCrl4

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage

2 COMMENTS