Bài hướng dẫn MASSAGE CHÂN chi tiết NÂNG CAO cho kỹ thuật viên spa, cơ sở foot matxa. Phần 2

0
20

Chia sẻ hướng dẫn bài massage chân chi tiết nâng cao. Cho Kỹ thuật viên spa cần nâng cao tay nhề. Các bước thực hiện mát xa chân massage toàn thân đơn giảm hiệu quả.
Dùng cho các cơ sở massage chân chuyên nghiệp, Làm được trên ghế mát xa chân cố định hoặc nâng hạ.
Giáo viên chỉ dạy nhiệt tình, chi tiết cụ thể, dễ hiểu nhất.
Là bài massage chân trị liệu được kỹ thuật viên và khách hàng đánh giá cao.
Giúp cải thiện lưu thông khí huýt hiệu quả.
Chia sẻ học cách bấm huyệt chân và body. Các bước kỹ thuật mát xa foot, lưng thoải mái nhất.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=LUTK_XhCPbI

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage