Foot massage for baby – Matxa chân cho bé để kích thích cơ và hệ tiêu hoá

0
32

Matxa cơ chân và bàn chân đơn giản giúp bé phát triển cơ
Bài tập đạp xe chân giúp hệ tiêu hoá của bé tốt hơn

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Pr15xElEclc

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage