Massage chân Momigear – DX ( A. Linh 0986 752 721 – Q12 – Sài Gòn )

0
5

Dòng DX có tiếng của Momigear .
2 chế độ massage bàn và rung riêng biệt . Mỗi chế độ có 3 cách khác nhau . Có thể kết hợp cả rung và massage

Source: https://www.youtube.com/watch?v=9XhvQEcVDsE

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage