HƯỚNG DẪN CÁCH TÁC ĐỘNG LÊN VÙNG ĐẦU MẶT – Tập 1: Massage hỗ trợ nhai nuốt khó, kiểm soát dãi kém.

4
5

Hướng dẫn các kỹ thuật tác động lên nhóm cơ nhai nhằm hỗ trợ vấn đề nhai nuốt khó, và giúp kiểm soát nước dãi ở trẻ tổn thương não.

Facebook:

Source: https://www.youtube.com/watch?v=oLmW-C7uq8o

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage