5' massage lòng bàn chân thải độc tố | Thai Massage | MiniMind Yoga & Massage

9
10

❤️ ĐỪNG QUÊN KẾT NỐI VỚI MÌNH NHA:
MÌNH LÀ TRÚC LINH VÀ MÌNH HƯỚNG DẪN TẬP HÍT THỞ, TƯ THẾ YOGA, MASSAGE:
FACEBOOK –
INSTAGRAM –

Các bài tập massage liên quan:
– Massage lưng ở tư thế ngồi:
– Massage lưng ở tư thế nằm:

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Lv3WDHz8PW0

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage

9 COMMENTS