YogaV 5 _ Mát xa đầu, mặt _ P 2

5
31

Website :

Learn Yoga at home, free 100%. Học Yoga miễn phí qua Youtube.
Tập Yoga : YogaV5_ Mát xa đầu, mặt_ Stimulates the brain and the cranial and facial nerves (P2)
Hãy thực hành cẩn thận, hãy chăm sóc cơ thể thật chu đáo và bài bản nếu bạn không muốn mãi chỉ là khán giả người xem người khác tập !

Van-Kien DOAN
Maître VIKUDO
Docteur en Physio-Pathologie

Music : — Moonlight Sonata – Youtube Audio Library —

Source: https://www.youtube.com/watch?v=jcjwuxuU4as

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage