Gặp em Đẹp gái khoái lấy chồng Việt Kiều làm Mát xa ở Bùi Viện

46
31

Gặp em Đẹp gái khoái chồng Việt Kiều làm Mát xa ở Phố Tây Bùi Viện Sài Gòn

Source: https://www.youtube.com/watch?v=wloJOd01EJM

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage

46 COMMENTS

  1. Lấy Việt Kiều mang qua Mỹ làm ……… Nail !
    Còn không thì Đài Loan, Hàn Quốc , Nhật kẹt lắm thì Anh Ba Tàu Khựa
    Miẽn sao ra khỏi nước VietNam là vui rồi, đổi đời !
    Trai thì đăng ký Xuất Khẩu Lao Động
    Gái thì mơ mộng lấy chồng "nước ngoài " !