BỆNH VIỆN TỪ DŨ – HƯỚNG DẪN TẮM TRẺ SƠ SINH ĐỦ THÁNG VÀ TRẺ LỚN

0
31

Hướng dẫn thực hành tắm bé từ Bệnh Viện Từ Dũ TPHCM cho trẻ sơ sinh đủ tháng và trẻ lớn.
Sản phẩm chuyên gia đã dùng gồm:
– Sữa tắm gội toàn thân Johnson’s Top To Toe
– Dầu mát-xa Johnson’s baby oil
– Sữa dưỡng ẩm Johnson’s baby lotion

Source: https://www.youtube.com/watch?v=WTdfQrWm6Kw

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage