Shopee – Ghế lưới ngả lưng có gác chân + cục rung mát xa đồ chơi

0
38

2 đệm xốp đi kèm hơi ọp ẹp .
đệm 2 bên tay vịn mỏng
Chi tiết khác ổn định .
Chat đặt riêng ko qua shopee đc free ship , may nhà gần .
đặt vào ngày CN không được xuất hoá đơn .

Source: https://www.youtube.com/watch?v=2crg6_LFam0

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage