Cách massage mặt

0
8

Các bạn rủ nhau tập massage nhé.Chuyên gia Magda Ziengs đến từ Hà Lan hướng dẫn 6 động tác massage mặt cơ bản: Effleurage (vuốt), Pétrissage (siết), Rotation (xoay), Tapotement – fingertips (vỗ bằng đầu ngón tay), Tapotement – fanning (quạt), Intermittent pressure (nhấn gián đoạn).
Bạn có thể áp dụng 6 động tác này cho spa của mình, hoặc có thể tìm hiểu các khóa học tại Grandpa’s Garden nhé!
Hoặc nếu bạn muốn được massage mặt bởi một người bạn, thì hãy tag để bạn ấy bắt đầu học massage thôi!
Nguồn: tại Grandpa’s garden

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Sm3nupbkZ04

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage