Phương pháp bấm huyệt ở bàn chân

0
26

chị Ann Pham (Oregon) hướng dẫn phương pháp dùng Galvanic Spa để bấm huyệt ở bàn chân.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=9a5BECBy434

Trang tin: sunnyhotelhanoi.com

Chuyên mục:https://www.sunnyhotelhanoi.com/category/massage